Recuperant l'antic traçat miner de la Mina Nova de Coll de Pradell.

L’ASSOCIACIÓ TRENS MINERS TURISTICS, es una entitat associativa, voluntària i sense ànim de lucre, oberta a tothom, on els seus objectius socials son  la divulgació,  preservació, i recuperació de l’arqueologia industrial, i especialment dels sistemes de transport ferroviaris industrials i miners.

Com associació, esta inscrita a la secció primera del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el nombre 18590. així com a entitat de voluntariat, amb el nombre  964 del Registre d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya.

Pot formar part, de l’associació, qualsevol persona o entitat interessada en els mateixos objectius socials que l’associació, be mitjançant la participació, col·laboració, i organització de activitats i experiències, o qualsevol altre mitja, sempre que contribueix-hi als objectius socials de l’associació.

L’associació aconsegueix els seus objectius socials, mitjançant iniciatives, i activitats de diversa índole, amb esperit voluntari, participatiu i no remunerat.

Gràcies a aquest esperit s’aconsegueix la divulgació d’aquest objectius socials, mitjançant, les tasques de investigació, documentació, catalogació, preservació i divulgació del patrimoni ferroviari històric de l’arqueologia industrial i minera, que els seus membres i col·laboradors realitzant.

Actualment l’associació a recuperat un antic traçat ferroviari miner, abans totalment desaparegut, per on circula el material ferroviari miner preservat, gràcies als socis i col·laboradors de TRENS MINERS TURISTICS, amb la participació de tots ells, es realitza una autentica explotació ferroviària, que permet l’accés de materials i passatgers cap la Mina Nova de Coll de Pradell, per continuar las tasques de recuperació de la mina i la divulgació d’aquest projecte social.